Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS, BiH i BD BiH maj 2023.

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS, BiH i BD BiH maj 2023.

U Federaciji BiH 

1. U "Službenim novinama Federacije BiH“, broj 37/23 od 19. maja 2023. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za mart 2023. godine i iznosi:

- po zaposlenom za mart 2023. godine neto plata  1.265 KM

-pozaposlenomzaperiod januar -mart 2023. godine netoplata  1.222KM

- po zaposlenom za mart 2023. godine bruto plata  1.967 KM.

U Republici Srpskoj

2. U "Službenom glasniku RS", broj 41/23 od 3.5.2023. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za mart 2023. godine i iznosi:

- po zaposlenom za mart 2023. godine bruto plata  1.910 KM

- po zaposlenom za mart 2023. godine neto plata   1.258 KM

- po zaposlenom za period januar - mart bruto plata 1.888 KM

- po zaposlenom za period januar - mart neto plata  1.244 KM.

U Bosni i Hercegovini

3. Na web stranici Agencije za statistiku objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za mart 2023. godine i iznosi:

- po zaposlenom za mart 2023. godine bruto plata iznosi  1.942 KM

- po zaposlenom za mart 2023. godine neto plata iznosi   1.260 KM.

U Brčko distriktu BiH

4. Na web stranici Agencije za statistiku objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za januar i februar 2023. godine i iznosi:

- po zaposlenom za januar 2023. godine bruto plata iznosi  1.678,95 KM

- po zaposlenom za januar 2023. godine neto plata iznosi   1.122,73 KM

- po zaposlenom za februar 2023. godine bruto plata iznosi 1.668,82 KM

- po zaposlenom za februar 2023. godine neto plata iznosi  1.116,79 KM.

Podjeli:

Komentari