Narudžba# Artikal Cijena Broj komada
1. Priručnik o porezima i doprinosima za 2020. godinu – štampano izdanje 200,00 KM
2. Priručnik o porezima i doprinosima za 2020. godinu – on-line izdanje 200,00 KM
3. Priručnik o porezima i doprinosima za 2020. godinu – komplet 300,00 KM
4. Registar propisa BiH za 2020. godinu – štampano izdanje 200,00 KM
5. Registar propisa BiH za 2020. godinu – on-line izdanje 200,00 KM
6. Registar propisa BiH za 2020. godinu – komplet 300,00 KM
7. Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH 40,00 KM
8. Finansijsko poslovanje Federacije BiH 40,00 KM
9. Krivični zakon Federacije BiH 25,00 KM
10. Parnični postupak Federacije BiH 42,00 KM
11. Privredna društva FBiH, RS i BD BiH 30,00 KM
12. Unutrašnji platni promet i sprečavanje pranja novca 30,00 KM
13. Krivični zakon BiH 35,00 KM
14. Sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe droga s osvrtom na kriv. aspekt 25,00 KM