Vijesti

Zakon o računovodstvu i reviziji FBIH

Novi zakon o računovodstvu i reviziji je stupio na snagu 04.03 Kako se radi o Zakonu sa velikim brojem novina u odnosu na prethodni, uz saradnju sa osobama koje su učestvovale u izradi Zakona pripremili smo osvrt na zakon koji je napisala gospođa Mira Bradara, dipl.ecc (Pomoćnik ministra u Sektoru za privredne finansije) i Zakon sa napomenama koji je pripremio Jasmin Rustemi, (šef odsjeka za finansijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju u Sektoru za privredne finansije).

Pročitaj više