Reklamiranje u publikacijama

Reklamiranje u publikacijama

Reklamiranje propagandnih poruka pravnih i fizičkih lica u publikacijama

  • 1/2 stranice crnobijela štampa - 800 KM
  • 1/2 stranice u koloru - 1.800 KM
  • 1/1 stranice crnobijela štampa - 1.200 KM
  • 1/1 stranica kolor štampa - 2.500 KM

Podjeli:

Komentari