Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS, BiH i BD BiH april 2023.

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS, BiH i BD BiH april 2023.

U Federaciji BiH 

1. U "Službenim novinama Federacije BiH“, broj 28/23 od 19. aprila 2023. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za februar 2023. godine i iznosi:

- po zaposlenom za februar 2023. godine neto plata                                                    1.193 KM

-po zaposlenom za period decembar - februar 2023. godine netoplata                        1.194KM

- po zaposlenom za februar 2023. godine bruto plata                                                   1.849 KM.

U Republici Srpskoj

2. U "Službenom glasniku RS", broj 29/23 od 27.3.2023. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za februar 2023. godine i iznosi:

- po zaposlenom za februar 2023. godine bruto plata                                                  1.908 KM

- po zaposlenom za februar 2023. godine neto plata                                                   1.256 KM

- po zaposlenom za period januar - februar bruto plata                                               1.876 KM

- po zaposlenom za period januar - februar neto plata                                                 1.236 KM.

U Bosni i Hercegovini

3. Na web stranici Agencije za statistiku objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za februar 2023. godine i iznosi:

- po zaposlenom za februar 2023. godine bruto plata iznosi             1.863 KM

- po zaposlenom za februar 2023. godine neto plata iznosi              1.211 KM.

U Brčko distriktu BiH

4. Na web stranici Agencije za statistiku objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za novembar i decembar 2022. godine i iznosi:

- po zaposlenom za novembar 2022. godine bruto plata iznosi                                   1.648,92 KM

- po zaposlenom za novembar 2022. godine neto plata iznosi                                     1.100,29 KM

- po zaposlenom za decembar 2022. godine bruto plata iznosi                                    1.661,20 KM

- po zaposlenom za decembar 2022. godine neto plata iznosi                                     1.110,98 KM.

Podjeli:

Komentari