Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova u RS

Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova u RS

U "Službenom glasniku RS“, broj 33/23 od 6. aprila 2023. godine objavljena je Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova koja stupa na snagu 14. aprila 2023. godine i koju vam u prilogu u cjelosti prenosimo. U prilogu je neslužbeno prečišćeni tekst Naredbe.

Napomena:

Kod novog Priloga 4. koji dat u ovim izmjenama Naredbe jedina novina je što je u tabeli KOMUNALNE TAKSE - Lokalne komunalne takse dodat redni broj 16. Vrsta prihoda - 722397, Naziv prihoda - Gradska komunalna taksa za isticanje reklame. Sve ostalo je isto kao u dosadašnjem Prilogu 4. ove naredbe.

Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova

Naredba o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova - neslužbeno prečišćeni tekst

Podjeli:

Komentari