Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa u FBiH

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa u FBiH

U "Službenim novinama FBiH", broj 19/23 od 17.3.2023. godine objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa koji je stupio na snagu 18.3.2023. godine i koji vam u cjelosti prenosimo. U prilogu je i neslužbeno prečišćeni tekst Pravilnika.

 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA

Član 1.

U Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18, 12/21 i 6/22), član 3. mijenja se i glasi:

"Član 3.

Izuzetno, za radnike kojima se isplaćuje mjesečna plaća u visini do 85% prosječne mjesečne neto plaće, u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih, starih, zanata utvrđenih posebnim propisom, mjesečna osnovica za obračun doprinosa proizvod je iznosa prosječne plaće iz člana 6a. stav 2. Zakona i koeficijenta 0,30."

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa

Podjeli:

Komentari