Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS, BiH i BD BiH februar 2023.

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS, BiH i BD BiH februar 2023.

U Federaciji BiH 

1. U "Službenim novinama Federacije BiH“, broj 13/23 od 22. februara 2023. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za decembar 2022. godine i iznosi:

- po zaposlenom za decembar 2022. godine neto plata                                                       1.180 KM

-pozaposlenomzaperiod oktobar –decembar 2022. godine netoplata                                  1.160KM

- po zaposlenom za decembar 2022. godine bruto plata                                                      1.831 KM

Prosječna isplaćena mjesečna neto plata po zaposlenom ostvarena u Federaciji BiH za 2022. godinu iznosi 1.114 KM. U odnosu na prethodnu godinu index je 111,8.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plata po zaposlenom ostvarena u Federaciji BiH za 2022. godinu iznosi 1.724 KM. U odnosu na prethodnu godinu index je 111,7.

U Republici Srpskoj

2. U "Službenom glasniku RS", broj 8/23 od 26.1.2023. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za decembar 2022. godine i iznosi:

- po zaposlenom za decembar 2022. godine bruto plata                                                                 1.843 KM

- po zaposlenom za decembar 2022. godine neto plata                                                                  1.217 KM

- po zaposlenom za period januar – decembar 2022. godine bruto plata                                         1.730 KM

- po zaposlenom za period januar –  decembar 2022. godine neto plata                                         1.144 KM.

U Bosni i Hercegovini

3. Na web stranici Agencije za statistiku objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za decembar 2022. godine i iznosi:

- po zaposlenom za decembar 2022. godine bruto plata iznosi                                            1.831 KM

- po zaposlenom za decembar 2022. godine neto plata iznosi                                            1.190 KM.

U Brčko distriktu BiH

4. Na web stranici Agencije za statistiku objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za septembar i oktobar 2022. godine i iznosi:

- po zaposlenom za septembar 2022. godine bruto plata iznosi                       1.619,87 KM

- po zaposlenom za septembar 2022. godine neto plata iznosi                        1.080,18 KM

- po zaposlenom za oktobar 2022. godine bruto plata iznosi                            1.656,71 KM

- po zaposlenom za oktobar 2022. godine neto plata iznosi                             1.103,79 KM.

Podjeli:

Komentari