Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu

Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu

U "Službenim novinama Federacije BiH", broj 12/23 od 17.2.2022. godine objavljena je Izmjena Osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu koju vam u cjelosti prenosimo. U prilogu je prečišćeni tekst Osnovica.

IZMJENA OSNOVICA
ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2023. GODINU

1. U Osnovicama za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 100/22), tačka 3. mijenja se i glasi:

"3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 510,00 KM."

2. Ova izmjena osnovica će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu

Podjeli:

Komentari