Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH avgust 2022.

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH avgust 2022.

U Federaciji BiH      

1. U "Službenim novinama Federacije BiH“, broj 66/22 od 19. avgusta 2022. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za juni 2022. godine i iznosi:

- po zaposlenom za juni 2022. godine neto plata 1.115 KM

-pozaposlenomzaperiod april -juni 2022. godine netoplata 1.102KM

- po zaposlenom za juni 2022. godine bruto plata 1.723 KM.

U Republici Srpskoj

2. U "Službenom glasniku RS", broj 72/22 od 28.7.2022. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za juni 2022. godine i iznosi:

- po zaposlenom za juni 2022. godine bruto plata   1.749 KM

- po zaposlenom za juni 2022. godine neto plata    1.157 KM

- po zaposlenom za period januar - juni bruto plata 1.658 KM

- po zaposlenom za period januar - juni neto plata  1.097 KM.

U Bosni i Hercegovini

3. Na web stranici Agencije za statistiku BiH objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za juni 2022. godine i iznosi:

- po zaposlenom za juni 2022. godine bruto plata  1.728 KM

- po zaposlenom za juni 2022. godine neto plata   1.126 KM.

               

Probajte besplatno >>>

Podjeli:

Komentari