Izmjene i dopune Zakona o šumama TK i nova Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području TK

Izmjene i dopune Zakona o šumama TK i nova Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području TK

1. U "Službenim novinama TK“, broj 14/22 od 25. jula 2022. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama koji stupa na snagu 2. avgusta 2022. godine, a počinje se primjenjivati od 1. januara 2023. godine.

Izmjenom člana 47. gdje je brisana tačka g) u stavu (2) koja glasi „za opštekorisne funkcije šuma iz člana 49. stav (1) ovog zakona”  i brisanjem člana 49. (Naknada za opštekorisne funkcije šuma)  Zakona ukida se od 1. januara 2023. godine naknada za općekorisne funkcije šuma koja se plaćala  u visini od 0,04% od ukupno ostvarenog prihoda tromjesečno i po završnom godišnjem računovodstvenom izvještaju u korist računa Budžeta Kantona.

U prilogu vam prenosimo Izvod iz Zakona o šumama – Poglavlje XIV. FINANSIRANJE.

 

2. U "Službenim novinama TK“, broj 14/22 od 25. jula 2022. godine objavljena je nova Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona, koja stupa na snagu 2. avgusta 2022. godine i koju vam u prilogu prenosimo u cjelosti.

IZVOD IZ ZAKONA O ŠUMAMA TK

Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona

Podjeli:

Komentari