Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS, BiH i BD BiH juni 2022.

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS, BiH i BD BiH juni 2022.

U Federaciji BiH                 

1. U "Službenim novinama Federacije BiH“, broj 49/22 od 22. juna 2022. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za april 2022. godine i iznosi:

- po zaposlenom za april 2022. godine neto plata                             1.080 KM

-pozaposlenomzaperiod februar -april 2022. godine netoplata         1.074KM

- po zaposlenom za april 2022. godine bruto plata                           1.667 KM.

U Republici Srpskoj

2. U "Službenom glasniku RS", broj 48/22 od 27.5.2022. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za april 2022. godine i iznosi:

- po zaposlenom za april 2022. godine bruto plata                           1.649 KM

- po zaposlenom za april 2022. godine neto plata                            1.094 KM

- po zaposlenom za period januar - april bruto plata                         1.632 KM

- po zaposlenom za period januar - april neto plata                          1.080 KM.

U Bosni i Hercegovini

3. Na web stranici Agencije za statistiku BiH objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za april 2022. godine i iznosi:

- po zaposlenom za april 2022. godine bruto plata iznosi                                1.658 KM

- po zaposlenom za april 2022. godine neto plata iznosi                                 1.083 KM.

Probajte besplatno >>>

Podjeli:

Komentari