Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS, BiH i BD BiH maj 2022.

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS, BiH i BD BiH maj 2022.

U Federaciji BiH                 

1. U "Službenim novinama Federacije BiH“, broj 37/22 od 18. maja 2022. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za mart 2022. godine i iznosi:

- po zaposlenom za mart 2022. godine neto plata                                      1.096 KM

-pozaposlenomzaperiod januar 2022. -mart 2022. godine netoplata          1.062KM

- po zaposlenom za mart 2022. godine bruto plata                                     1.694 KM.

U Republici Srpskoj

2. U "Službenom glasniku RS", broj 37/22 od 28.4.2022. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za mart 2022. godine i iznosi:

- po zaposlenom za mart 2022. godine bruto plata                               1.642 KM

- po zaposlenom za mart 2022. godine neto plata                                1.091 KM

- po zaposlenom za period januar - mart bruto plata                            1.627 KM

- po zaposlenom za period januar - mart neto plata                             1.075 KM.

U Bosni i Hercegovini

3. Na web stranici Agencije za statistiku objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za mart 2022. godine i iznosi:

- po zaposlenom za mart 2022. godine bruto plata iznosi                   1.674 KM

- po zaposlenom za mart 2022. godine neto plata iznosi                    1.092 KM.

 

U Brčko distriktu BiH

4. Na web stranici Agencije za statistiku objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za januar i februar 2022. godine i iznosi:

- po zaposlenom za januar 2022. godine bruto plata iznosi                                          1.524,67 KM

- po zaposlenom za januar 2022. godine neto plata iznosi                                             989,79 KM

- po zaposlenom za februar 2022. godine bruto plata iznosi                                        1.531, 70 KM

- po zaposlenom za februar 2022. godine neto plata iznosi                                           994,10 KM.

Probajte besplatno >>>

Podjeli:

Komentari