Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu

U "Službenom glasniku RS", broj 45/22 od 19.05.2022. godine objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati za 2022. godinu koja je stupila na snagu 20.05.2022. godine, a primjenjuje se za obračun plata od 1. maja 2022. godine i koju vam u cjelosti prenosimo. U prilogu je prečišćeni tekst Odluke.

ODLUKA

O IZMJENI ODLUKE O NAJNIŽOJ PLATI U REPUBLICI SRPSKOJ ZA 2022. GODINU

I

U Odluci o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/22) u tački I broj: “590,00” zamjenjuje se brojem: “650,00”.

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a primjenjivaće se na obračun plata od 1. maja 2022. godine.

Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu

Probajte besplatno >>>

Podjeli:

Komentari