Izmjene i dopune Zakona o šumama Kantona Sarajevo i izmjene odluka o visini komunalne takse za općine Stari grad Sarajevo i Ilijaš

Izmjene i dopune Zakona o šumama Kantona Sarajevo i izmjene odluka o visini komunalne takse za općine Stari grad Sarajevo i Ilijaš

1. U "Službenim novinama KS“, broj 19/22 od 12. maja 2022. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama koji stupa na snagu 20. maja 2022. godine, a počinje se primjenjivati od 18. avgusta 2022. godine.

Izmijenjenim čl. 59. i 61. Zakona ukinuta je Naknada za općekorisne funkcije šuma koja se plaćala  u visini od 0,035% od ukupno ostvarenog prihoda tromjesečno i po završnom godišnjem računovodstvenom izvještaju prema mjestu ostvarenog prihoda.

U prilogu vam premnosimo Izvod iz Zakona o šumama – Poglavlje VIII. FINANSIRANJE.

2. U "Službenim novinama KS“, broj 19/22 12. maja 2022. godine objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnih taksi Općine Stari grad Sarajevo, koju vam u prilogu prenosimo u cjelosti. U prilogu je i neslužbeno prečišćeni tekst Odluke.

U istom službenom glasilu objavljena je i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalnih taksi na području Općine Ilijaš koja je stupila na snagu 29. aprila 2022. godine. U prilogu vam prenosimo neslužbeno prečišćeni tekst Odluke  u cjelosti.

Izvod iz Zakona o šumama Kantona Sarajevo

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnih taksi Općine Stari grad Sarajevo

Odluka o visini komunalnih taksi Općine Stari grad Sarajevo - neslužbeno prečišćeni tekst

Odluka o visini komunalnih taksi na području općine Ilijaš - neslužbeno prečišćeni tekst

Podjeli:

Komentari