Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH juli 2021.

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH juli 2021.

Prosječne neto i bruto plate

U Federaciji BiH                 

U "Službenim novinama Federacije BiH“, broj 58/21 od 23. jula 2021. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za maj 2021. godine i iznosi:

- po zaposlenom za maj 2021. godine neto plata 982 KM

-pozaposlenomzaperiod mart 2021. –  maj 2021. godine netoplata 989 KM

- po zaposlenom za maj 2021. godine bruto plata 1.518 KM.

 U Republici Srpskoj

U "Službenom glasniku RS", broj 57/21 od 24.6.2021. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto plati i plati nakon oporezivanja - neto plati za maj 2021. godine i iznosi:

- po zaposlenom za maj 2021. godine bruto plata 1.524 KM

- po zaposlenom za maj 2021. godine plata nakon oporezivanja - neto plata 981 KM

- po zaposlenom za period januar -  maj bruto plata 1.516 KM

- po zaposlenom za period januar - maj plata nakon oporezivanja - neto plata 976 KM.

U Bosni i Hercegovini

Na web stranici Agencije za statistiku BiH objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za maj 2021. godine i iznosi:

- po zaposlenom za maj 2021. godine bruto plata iznosi 1.519 KM

- po zaposlenom za maj 2021. godine neto plata iznosi 981 KM.

Podjeli:

Komentari