Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH juni 2021.

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH juni 2021.

Prosječne neto i bruto plate

U Federaciji BiH                 

1. U "Službenim novinama Federacije BiH“, broj 48/21 od 18. juna 2021. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za april 2021. godine i iznosi:

- po zaposlenom za april 2021. godine neto plata 990 KM

-pozaposlenomzaperiod februar 2021. – april 2021. godine netoplata 979 KM

- po zaposlenom za april 2021. godine bruto plata 1.534 KM.

 U Republici Srpskoj

2. U "Službenom glasniku RS", broj 48/21 od 27.5.2021. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto plati i plati nakon oporezivanja - neto plati za april 2021. godine i iznosi:

- po zaposlenom za april 2021. godine bruto plata 1.518 KM

- po zaposlenom za april 2021. godine plata nakon oporezivanja - neto plata 978 KM

- po zaposlenom za period januar -  april bruto plata  1.514 KM

- po zaposlenom za period januar - april plata nakon oporezivanja - neto plata  975 KM.

U Bosni i Hercegovini

3. Na web stranici Agencije za statistiku BiH objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za april 2021. godine i iznosi:

- po zaposlenom za april 2021. godine bruto plata iznosi 1.527 KM

- po zaposlenom za april 2021. godine neto plata iznosi 985 KM.

Podjeli:

Komentari