Korisničko uputstvo za elektronsko poslovanje sa UIO BiH

Korisničko uputstvo za elektronsko poslovanje sa UIO BiH

U "Službenom glasniku BiH", broj 33/21 od 1.6.2021. godine objavljeno je Korisničko uputstvo za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje uz korištenje kvalifikovanog elektronskog potpisa koje je stupilo na snagu 19.5.2021. godine i koje vam u prilogu doslovno prenosimo.

Korisničko uputstvo za elektronsko poslovanje sa UIO BiH

a Zakona o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon

Podjeli:

Komentari