Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH april 2021.

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH april 2021.

Prosječne neto i bruto plate

U Federaciji BiH                 

1. U "Službenim novinama Federacije BiH“, broj 31/21 od 21. aprila 2021. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za februar 2021. godine i iznosi:

- po zaposlenom za februar 2021. godine neto plata 951 KM

-pozaposlenomzaperiod decembar 2020. – februar 2021. godine netoplata 973 KM

- po zaposlenom za februar 2021. godine bruto plata 1.473 KM.

U Republici Srpskoj

2. U "Službenom glasniku RS", broj 25/21 od 25.3.2021. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto plati i plati nakon oporezivanja - neto plati za februar 2021. godine i iznosi:

- po zaposlenom za februar 2021. godine bruto plata 1.528 KM

- po zaposlenom za februar 2021. godine plata nakon oporezivanja - neto plata 984 KM

- po zaposlenom za period januar -  februar bruto plata 1.511 KM

- po zaposlenom za period januar - februar plata nakon oporezivanja - neto plata 973 KM.

U Bosni i Hercegovini

3. Na web stranici Agencije za statistiku BiH objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za februar 2021. godine i iznosi:

- po zaposlenom za februar 2021. godine bruto plata iznosi 1.490 KM

- po zaposlenom za februar 2021. godine neto plata iznosi 961 KM.

Podjeli:

Komentari