Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

U "Službenim novinama Federacije BiH", broj 28/21 od 9.4.2021. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je stupio na snagu 10.4.2021. godine i koji vam u prilogu doslovno prenosimo.

Podjeli:

Komentari