Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2021. godinu u FBiH

Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2021. godinu u FBiH

U "Službenim novinama FBiH", broj 7/21 od 27.1.2021. godine objavljene su Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2021. godinu  koje vam doslovno prenosimo.

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2021. GODINU

 1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 1.609,00 KM - za slobodna zanimanja,

b) 951,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

c) 424,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 424,00 KM - za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu sa članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 805,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

b) 366,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

c) 366,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 366,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza,

e) 424,00 KM - za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 424,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2020. godine je 1.463,00 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

Probajte besplatno PRIRUČNIK O POREZIMA I DOPRINOSIMA

Podjeli:

Komentari