Važna napomena

Važna napomena

"FINEKS" D.O.O.                                               Sarajevo, 31.12.2020.

                   

            U „Službenim novinama FBiH“, broj 88/20 od 4.12.2020. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH koji je stupio na snagu 5.12.2020. godine, o čijem sadržaju smo naše pretplatnike uredno obavijestili putem Obavijesti broj 51/2020 od 7.12.2020. godine.

 Napominjemo da je izmjenama Pravilnika, pored ostalog, prilikom uplate sledećih prihoda koji se uplaćuju u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije jednim nalogom:

Naziv prihoda                                                                    Vrsta prihoda

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje                         712112

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada                                                                                           712126

Dodatni doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje                 712114

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koje za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje                   712131

uvedena obaveza od 01.01.2021. godine da se u platni nalog obavezno unosi budžetska organizacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 5102001.

Takođe, za uplatu doprinosa za dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje, vrsta prihoda: 712194 uvedena je obaveza da se od 01.01.2021. godine u platni nalog obavezno unosi budžetska organizacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 5102001.

Podjeli:

Komentari