Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH decembar 2020.

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH decembar 2020.

Prosječne neto i bruto plate

U Federaciji BiH                 

1. U "Službenim novinama Federacije BiH“, broj 92/20 od 18.12.2020. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za oktobar 2020. godine i iznosi:

- po zaposlenom za oktobar 2020. godine neto plata 961 KM

- po zaposlenom za period avgust – oktobar 2020. godine neto plata  957 KM

- po zaposlenom za oktobar 2020. godine bruto plata 1.481 KM.

 U Republici Srpskoj

2. U "Službenom glasniku RS", broj 117/20 od 27.11.2020. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto plati i plati nakon oporezivanja - neto plati za oktobar 2020. godine i iznosi:

- po zaposlenom za oktobar 2020. godine bruto plata 1.494 KM

- po zaposlenom za oktobar 2020. godine plata nakon oporezivanja - neto plata 964 KM

- po zaposlenom za period januar - oktobar bruto plata 1.479 KM

- po zaposlenom za period januar - oktobar plata nakon oporezivanja - neto plata  953 KM.

 U Bosni i Hercegovini

3. U "Službenom glasniku BiH", broj 82/20 od 18.12.2020. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za oktobar 2020. godine i iznosi:

- po zaposlenom za oktobar 2020. godine bruto plata iznosi  1.485 KM

- po zaposlenom za oktobar 2020. godine neto plata iznosi 961 KM.

Podjeli:

Komentari