Pravilnik za realizaciju COVID-19 Zakona BD BiH i Uputstvo za provođenje COVID-19 Zakona BD BiH

Pravilnik za realizaciju COVID-19 Zakona BD BiH i Uputstvo za provođenje COVID-19 Zakona BD BiH

1. U "Službenom glasniku BD BiH", broj 31/20 od 24.8.2020. godine objavljen je Pravilnik za realizaciju Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog COVID-19 u Brčko distriktu BiH koji je stupio na snagu 4.6.2020. godine i kojeg vam u prilogu doslovno prenosimo.

2. U "Službenom glasniku BD BiH", broj 30/20 od 17.8.2020. godine objavljeno je Uputstvo o dopunama Uputstva o provođenju Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog COVID-19 u BD BiH koje je stupilo na snagu 18.8.2020. godine i kojeg vam u prilogu doslovno prenosimo. U prilogu je i prečišćeni tekst Uputstva.

 Pravilnik za realizaciju Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog COVID-19 u Brčko distriktu BiH

Uputstvo o dopunama Uputstva o provođenju Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog COVID-19 u BD BiH

Uputstvo o provođenju Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog COVID-19 u BD BiH
- neslužbeno prečišćeni tekst

Podjeli:

Komentari