Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH avgust 2020.

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH avgust 2020.

Prosječne neto i bruto plate

U Federaciji BiH                 

1. U "Službenim novinama Federacije BiH“, broj 57/20 od 19.8.2020. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za juni 2020. godine i iznosi:

- po zaposlenom za juni 2020. godine neto plata               953 KM

- po zaposlenom za period april –  juni 2020. godine neto plata 943 KM

- po zaposlenom za juni 2020. godine bruto plata             1.469 KM

 U Republici Srpskoj

2. U "Službenom glasniku RS", broj 74/20 od 27.7.2020. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto plati i plati nakon oporezivanja - neto plati za juni 2020. godine i iznosi:

- po zaposlenom za juni 2020. godine bruto plata                   1.489 KM

- po zaposlenom za juni 2020. godine plata nakon oporezivanja - neto plata  958 KM

- po zaposlenom za period januar - juni bruto plata              1.471 KM

- po zaposlenom za period januar - juni plata nakon oporezivanja - neto plata 947 KM.

 U Bosni i Hercegovini

3. Na web stranici Agencije za statistiku BiH objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za juni 2020. godine i iznosi:

- po zaposlenom za juni 2020. godine bruto plata iznosi  1.475 KM

- po zaposlenom za juni 2020. godine neto plata iznosi      955 KM.

Podjeli:

Komentari