Ispravka Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH

Ispravka Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH

U "Službenim novinama FBiH", broj 55/20 od 12. avgusta 2020. godine objavljena je Ispravka Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH (Obavijest broj 37/2020) koju vam doslovno prenosimo.

ISPRAVKA

U "Službenim novinama Federacije BiH", broj 54/20 od 07.08.2020. godine, objavljen je Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH Federalnog ministarstva finansija/financija, gdje je u tački 12.1.4. Računi zavoda za zdravstveno osiguranje na sva tri jezika (str. 31, 50 i 70), objavljen račun Bosansko-podrinjskog kantona u Privrednoj banci Sarajevo d.d. broj 101-000-0071133-630, a treba da stoji: 101-140-0073252-719.

                                                                              Uredništvo

Podjeli:

Komentari