Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH juni 2020

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH juni 2020

Prosječne neto i bruto plate

U Federaciji BiH                 

  1. U "Službenim novinama Federacije BiH“, broj 40/20 od 19. juna 2020. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za april 2020. godine i iznosi:

- po zaposlenom za april 2020. godine neto plata            940 KM

- po zaposlenom za period februar –  april 2020. godine neto plata  940 KM

- po zaposlenom za april 2020. godine bruto plata 1.446 KM

 U Republici Srpskoj

  1. U "Službenom glasniku RS", broj 51/20 od 29.5.2020. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto plati i plati nakon oporezivanja - neto plati za april 2020. godine i iznosi:

- po zaposlenom za april 2020. godine bruto plata        1.469 KM

- po zaposlenom za april 2020. godine plata nakon oporezivanja - neto plata  946 KM

- po zaposlenom za period januar - april bruto plata          1.465 KM

- po zaposlenom za period januar - april plata nakon oporezivanja - neto plata  943 KM.

 U Bosni i Hercegovini

  1. Na web stranici Agencije za statistiku BiH objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za april 2020. godine i iznosi:

- po zaposlenom za april 2020. godine bruto plata iznosi         1.454 KM

- po zaposlenom za april 2020. godine neto plata iznosi              942 KM.

Podjeli:

Komentari