Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH maj 2020

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH maj 2020

Prosječne neto i bruto plate
U Federaciji BiH                 
U "Službenim novinama Federacije BiH“, broj 31/20 od 22. maja 2020. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za mart 2020. godine i iznosi:
- po zaposlenom za mart 2020. godine neto plata 947 KM
- po zaposlenom za period januar –  mart 2020. godine neto plata 946 KM
- po zaposlenom za mart 2020. godine bruto plata  1.457 KM
 U Republici Srpskoj
U "Službenom glasniku RS", broj 40/20 od 24.4.2020. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto plati i plati nakon oporezivanja - neto plati za mart 2020. godine i iznosi:
- po zaposlenom za mart 2020. godine bruto plata    1.485 KM
- po zaposlenom za mart 2020. godine plata nakon oporezivanja - neto plata  956 KM
- po zaposlenom za period januar - mart bruto plata  1.464 KM
- po zaposlenom za period januar - mart plata nakon oporezivanja - neto plata   943 KM.
 U Bosni i Hercegovini
U "Službenom glasniku BiH ", broj 28/20 od 22.5.2020. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za mart 2020. godine i iznosi:
- po zaposlenom za mart 2020. godine bruto plata iznosi   1.466 KM
- po zaposlenom za mart 2020. godine neto plata iznosi      950 KM.

Podjeli:

Komentari