KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Priredili Akademik prof. dr Miodrag N. Simović i Ljubo Todorović
Izdanje: 2016, 268 strana, tvrdi povez
Cijena: Tiraž prodat

Najnovije izmjene Krivičnog zakona Federacije BiH uslovile su i potrebu za posebnom publikacijom koja bi sadržavala i sve izmjene i dopune ovog zakona sa stanjem do 1. jula 2016. godine. Ona je podobna i za korišćenje ne samo od strane studenata osnovnih diplomskih studija, već i od strane studenata poslijediplomskih, specijalističkih i doktorskih akademskih studija i pravnika za pripremanje stručnih, specijalističkih ili pravosudnih ispita, kao i za rad advokata, sudija, tužioca, zaposlenika MUP-a, drugih pravnih i fizičkih lica koji učestvuju u postupcima pred sudovima. U težnji da olakšaju rad korisnicima u razumijevanju i savladavanju ovog dosta dinamičnog, složenog i obimnog gradiva, autori na savremen, argumentovan, jednostavan, razumljiv i pristupačan način daju uvodna objašnjenja za posljednju novelu Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, te redakcijski prečišćeni tekst ovog zakona, registar pojmova i sudsku praksu.

Podjeli:

Komentari