SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA S OSVRTOM NA KRIVIČNOPRAVNI ASPEKT

SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA S OSVRTOM NA KRIVIČNOPRAVNI ASPEKT

Priredili Doc. dr Marina M. Simović, mr Amar Bisić, mr Mirza Silajdžić, dr Mustafa Bisić i dr Emir Kremić
Izdanje: 2016, 298 strana, tvrdi povez
Cijena: 40 KM + u skupu + PDV - Odobreni rabat 37,50%
Cijena poslije rabata 25,00 KM + PDV

Knjiga sadrži tri dijela: a) Pojmovi, tipologije i vrste droga i narkomanije, b) Suzbijanje zloupotrebe opojnih droga s osvrtom na krivičnopravni aspekt i c) Zaključci i preporuke, te priloge raznih propisa i akata. 
Zloputreba opojnih droga dugo traje u svijetu, usavršava se, širi se i iz godine u godinu postaje sve aktuelnija. Iz tih razloga, autori su Uvodu i Prvom dijelu rukopisa posvetili veći prostor, uspješno opisujući vrste i karakteristike opojnih droga, njihov nastanak, djelovanje na ljudski organizam, tradiciju i istorijski prikaz upotrebe droga, te otkrivanje, istraživanje i rasvjetljivanje krivičnih dijela zloupotrebe droga i učinilaca. 
Drugi dio ovog rukopisa, koji tretira krivičnopravni aspekt sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga, otvara čitaocima jasan pogled na sadržaj međunarodnih akata i njihove novelacije (konvencije, protokol, sporazum) o tome i krivične odredbe o sprečavanju zloupotrebe droga u zakonodavstvima bivše SFRJ i u Bosni i Hercegovini od 1951. do 2013. godine, njihove uspješne komentare i sudsku praksu sudova iz regije i BiH. U knjizi su dodati brojni propisi, razni statistički podaci i Državna strategija za nadzor nad opojnim drogama, sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini. 
U Trećem dijelu autori su dali korisne zaključke i preporuke u cilju dalje uspješne borbe protiva zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini.

Podjeli:

Komentari