RADNI ODNOSI O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I USTANOVAMA U FEDERACIJI BiH

RADNI ODNOSI O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I USTANOVAMA U FEDERACIJI BiH

Priredio Ljubo Todorović
Izdanje: 2015, 149 strana, tvrdi povez
Cijena: Tiraž prodat

Ovih dana u Bosni i Hercegovini (BiH) stvaraju se nove zakonske pretpostavke za brži razvoj tržišne ekonomije, a time i ubrzan razvoj demokratije. U oba entiteta otpočeo je proces noveliranja radnog zakonodavstva.
U tom kontekstu donijet je novi Zakon o radu u Federaciji BiH (ZOR). Zakon je objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 62, od 12. avgusta 2015. godine i stupio je na snagu 20. avgusta 2015. godine.
Za razliku od prethodnog radnog zakonodavstva u novom ZOR-u su objašnjene, dopunjene i na nov način kvantificirane brojne odredbe, te uvedeni potpuno novi instituti, poglavlje i članovi koji se odnose na prava i obaveze radnika, poslodavaca, sindikata i udruženja poslodavaca, usmjeren ka slobodnom tržištu rada i kapitala.
Ova knjiga ima za cilj da za poslodavce i radnike prikaže i objasni nove sadržaje u ZOR-u, te ponudi osnovne normativne akte koji proizlaze iz ZOR-a uz kratke napomene. Brojna pitanja iz radnog odnosa nisu još riješena, jer nije donijet kolektivni ugovor koji treba ta pitanja da uredi. Iz tih razloga i ove akte iz knjige ne treba uzeti kao statične niti ih bukvalno prenositi u konkretne normativne akte poslodavca. Primjeri iz knjige treba da posluže kao pokazatelj forme, sadržaja akata i redoslijeda rada poslodavca u vezi sa ZOR-om.

U tom kontekstu i ova knjiga upoznaje radnike i poslodavce o radnom odnosu i njegovom ugovornom sadržaju, trajanju i prestanku.

Podjeli:

Komentari