KRIVIČNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE

Priredili Prof. dr Midrag Simović, doc. dr Marina Simović i Ljubo Todorović
Izdanje: 2015, 267 strana, tvrdi povez
Cijena: Snižena sa 55 KM na 40 KM - u skupu + PDV - Odobreni rabat 12,5% Cijena poslije rabata 35,00 KM + PDV

Najnovije izmjene Krivičnog zakona BiH uslovile su i potrebu za posebnom publikacijom koja bi sadržavala i sve izmjene i dopune ovog zakona sa stanjem do 1. juna 2015. godine. Knjiga je nastala kao plod višegodišnjeg teorijskog i praktičnog bavljenja autora problematikom utvrđivanja krivice i kažnjavanja učinilaca najtežih oblika javnopravnih delikata - krivičnih djela u nacionalnom i međunarodnom krivičnom pravu. Ona je podobna i za korišćenje ne samo od strane studenata osnovnih diplomskih studija, već i od strane studenata poslijediplomskih, specijalističkih i doktorskih akademskih studija i pravnika za pripremanje stručnih, specijalističkih ili pravosudnih ispita, kao i za rad advokata, sudija, tužioca, zaposlenika MUP-a, SIPA-e i drugih pravnih i fizičkih lica koji učestvuju u postupcima pred sudovima. U težnji da olakšaju rad korisnicima u razumijevanju i savladavanju ovog dosta dinamičnog, složenog, obimnog i razučđenog gradiva, autori su nastojali i, u velikoj mjeri uspjeli, da na savremen, argumentovan, jednostavan, razumljiv i pristupačan način daju uvodna objašnjenja za tri posljednje novele Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, te pripreme redakcijski prečišćeni tekst ovog zakona.

Podjeli:

Komentari