JAVNE NABAVKE - PODZAKONSKA AKTA

JAVNE NABAVKE - PODZAKONSKA AKTA

Priredio Ljubo Todorović
Izdanje: 2015, 97 strana, tvrdi povez
Cijena: Snižena sa 34 KM na 10 KM + PDV - Odobreni rabat 50%
Cijena poslije rabata 5,00 KM + PDV

Privredno-pravni poslovi javnih nabavki u praksi su raznoliki i multidisciplinarni, pa je i za njihovo zakonsko regulisanje potreban veći broj materijalnih i procesnih pravnih normi. Zbog te mnogobrojnosti, koje zbog obima nisu mogle naći mjesto u njegovom sadržaju, Zakonom su određeni ovlaštenja, obaveze i rokovi za donosenje navedenih brojnih podzakonskih akata. Akta su složena po važećoj nomotehničkoj hijerarhiji i zajedno sa komentarisanim Zakonom u drugoj knjizi čine cjelinu.

Podjeli:

Komentari