ZBIRKA PROPISA O PREKRŠAJIMA

ZBIRKA PROPISA O PREKRŠAJIMA

Priredio Ljubo Todorović
Izdanje: 2014, 195 strana, tvrdi povez
Cijena: Snižena sa 40 KM na 20 KM + PDV - Odobreni rabat 50% Cijena poslije rabata 10,00 KM + PDV

Povod za priređivanje, pisanje i uređivanje knjige Zbirka propisa o prekršajima je nedavna objava novih zakona o prekršajima u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj. 
U sadržaju ove knjige nalaze se novi važeći zakoni o prekršajima i dosad objavljeni prateći propisi:

  • Zakon o prekršajima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj 63/14),
  • Zakon o prekršajima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 63/14),
  • Pravilnik o izgledu i sadržaju dokumenta o pravima okrivljenih i zadržanih lica u prekršajnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 72/14) i nezvanično prečišćeni, kompilirani i važeći zakoni o prekršajima sa pratećim propisima:
  • Zakon o prekršajima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 41/07, 18/12 i 36/14) i
  • Zakon o prekršajima Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik BDBiH“, br. 27/04, 6/12 / i 11/12).

To sve čini ovu knjigu praktičnim alatom za rad stručnih radnika u sudovima, u raznim upravama za nadzor, opštinskim upravama, kantonalnim, entitetskim i državnim ministarstvima, advokatima, revizorima i računovodama, stručnim radnicima u privrednim društvima, ustanovama, udruženjima i drugim pravnim i fizičkim licima, čiji rad tretiraju ovi propisi u knjizi.

Podjeli:

Komentari