PREČIŠĆEN I KOMPILIRAN ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PREČIŠĆEN I KOMPILIRAN ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Priredio: Ljubo Todorović
Izdanje: 2013, 141 strana, meki povez
Cijena: 25,64 KM + PDV

Poslije štampanja i izdavanja knjige Krivični postupak, u kojoj su sadržani kompilirani i prečišćeni zakoni BiH, Federacije BiH, Republike Srpske sa komentarima, sudskom praksom, praktičnim primjerima akata i registrom pojmova došlo je do brojnih novelacija odredaba Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH u odnosu na tekst u knjizi i značajnih izmjena u odnosu na osnovni tekst Zakona.
Na brojne prijedloge čitalaca pomenute knjige, a do izdavanja nove, Redakcija Fineksa, uz dozvolu i učešće autora, izvršila je uslugu prečišćavanja i kompilacije tog zakona i time omogućila bržu i efektivnu njegovu primjenu u praksi.

Podjeli:

Komentari