PREČIŠĆEN I KOMPILIRAN ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU PRED SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE

PREČIŠĆEN I KOMPILIRAN ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU PRED SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE

Priredio: Ljubo Todorović
Izdanje: 2013, 134 strane, meki povez
Cijena: 25,64 KM + PDV - Odobreni rabat 50%
Cijena poslije rabata 12,82 KM + PDV

Poslije prve reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini (BiH) Fineks je 2003. godine, putem svojih priredivaca i autora, izdao knjigu PARNIČNI POSTUPAK - Zbirka kompiliranih zakona, napomene i komentari, praktični primjeri podnesaka sa registrom pojmova. Knjiga je naišla na veliko interesovanje stručne javnosti i bila priručnik advokata, sudija, drugih pravnika i lica koji se bave parničnim postupkom u praksi. U to vrijeme nije bio donijet i objavljen Zakon o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine pa nije ni uključen u sadržaj knjige. Nakon objavljivanja ovog zakona 2004. godine, praćene su njegove izmjene i dopune i uključivane u knjigu u vidu dopuna koju su kupovali novi kupci. Posljednje izmjene i dopune koje su objavljene u ”Službenom glasniku BiH”, broj 58/13 od 23. jula 2013. godine su značajne i obimne. Sadrže 91 novelaciju postojećih članova. To je bio povod da se izvrši usluga njegovog prečišćavanja i objavi u obliku brošure do objavljivanja novog izdanja knjige.

Podjeli:

Komentari