RADNI ODNOSI I PLATE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE

RADNI ODNOSI I PLATE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE

Priredili Ljubo Todorović i Mensur Hadžimusić
Izdanje: 2012, 512 strana, tvrdi povez
Cijena: Tiraž prodat

Knjigu su priredili i autorizovali Ljubo Todorović i Mensur Hadžimusić. Autori su odavno poznati stručnoj javnosti u BiH po tome što su u svoje stručne knjige iz oblasti prava i ekonomije unosili, pored kompiliranih, prečišćenih i komentarisanih propisa i praktične primjere opštih i posebnih akata koja su potrebna u primjeni propisa u praksi.
Koristeći se sadržajem u knjizi, stručna javnost imaće priliku i mogućnost da se na jednom mjestu upozna sa čitavom hijerarhijom i strukturom vlasti na svim zakonodavnim i izvršnim nivoima u BiH, zasnivanjem radnih odnosa u organima te vlasti, pravima i obavezama zaposlenih, prestanku rada, disciplinskoj odgovornosti, visini i načinu utvrđivanja plata i naknada počevši od parlamentarnih skupština, predsjedništva i članova raznih vlada i drugih zaposlenih u organima državne službe, uzimajući u obzir i samostalne upravne organizacije i upravne organizacije u sastavu ministarstava i drugih organa.
Da bi se ovako široka i sveobuhvatna pravna regulativa pregledno prikazala u knjizi autori i priređivači su je svrstali u tri djela:

  • Prvi dio - Radni odnosi
  • Drugi dio - Plate i naknade i
  • Treći dio - Prilog kompiliranih i prečišćenih propisa.

Autori su svoje dugogodišnje kreativno iskustvo u komentarisanju i pisanju primjera okvirnih akata iskazali na visokom nivou. To se vidi naročito iz brojnih primjera odluka, rješenja o prijemu u radni odnos, ugovora o radu, rješenja o imenovanju, rješenja o prestanku radnog odnosa po sili zakona i rješenja o prestanku radnog odnosa otkazom ugovora o radu od strane zaposlenika i od strane poslodavca, kao i drugih pojedinačnih primjera akata.
Komentari su pregledni, jasni, u kompoziciji su komentarisanih zakona, tako da je čitaocu jednostavno učiti i sticati znanje o konkretnom propisu. Ako se komentari povežu sa kreiranim primjerima akata, zašta postoji uporište u normi priloženog i prečišćenog propisa, onda se o propisu stvara potpunija i upečatljivija slika preko koje se i propis bolje razumije i jadnostavnije primjenjuje u praksi.
Ovo je još jedna knjiga ovih vrijednih autora, koja ce zadovoljiti potrebe brojnih rukovodilaca organa državne službe, neposrednih i posrednih rukovodilaca koji ocjenjuju rad državnih službenika i zaposlenih u organima državne službe, predsjednika i članova komisija i odbora za žalbe, sekretare domova parlamentarnih skupština, ministara u vladama, rukovodilaca samostalnih javnih uprava i javnih upravnih organizacija u sastavu organa državne službe, drugih pravnih i fizickih lica, zainteresovanih za sadržinu i društvene odnose koji su u knjizi tretirani.

Podjeli:

Komentari