POREZNA UPRAVA - PREČIŠĆENI ZAKONI FEDERACIJE BiH, REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA BiH

POREZNA UPRAVA - PREČIŠĆENI ZAKONI FEDERACIJE BiH, REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA BiH

Priredio Ljubo Todorović
Izdanje: 2011, 366 strane, meki povez, džepno izdanje
Cijena: Tiraž prodat

Nedavno su izmijenjeni i dopunjeni zakoni o poreznim upravama: 

  • Federacije BiH,
  • Republike Srpske i
  • Brčko distrikta BiH koji su neophodni u radu svakog poreznog obveznika. 

Da bi se mogli primjenjivati oni su u ovoj knjizi precišćeni i kompilirani. Pored toga u knjizi je sadržan i kompiliran Pravilnik o postupku podnošenja poreznih prijava u FBiH. Pošto se ovim zakonima regulišu vrlo važna procesna pitanja poreznih uprava svih poreznih obveznika (organizacija i rukovođenje, saradnja i pravna pomoć, prava i obaveze porezne uprave, prava i obaveze poreznih obveznika, registracija i identifikacija poreznih obveznika, prijave, porezne obaveze, plaćanje poreznih obaveza, procedure prinudne naplate, inspekcijski nadzor, kamata, porezni odbici i povrati, rokovi i zastara, žalbe i kaznene odredbe), knjigu preporučujemo: 

  • svim pretplatnicima Priručnika o porezima i doprinosima kojima je ona najpotrebnija, 
  • poreznim upravama za njihove inspektore,
  • advokatima i sudijama i
  • drugim pravnim licima, poreznim obveznicima.

Podjeli:

Komentari