PODSJETNIK ZA OBRAČUN POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSA U FEDERACIJI BiH

PODSJETNIK ZA OBRAČUN POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSA U FEDERACIJI BiH

Priredili Zoran Kepnik i Ljubo Todorović
Izdanje: 2008, 82 strane, meki povez
Cijena: Tiraž prodat

Podsjetnik smo upriličili u vrijeme donošenja i objavljivanja novih zakona o direktnim porezima i doprinosima u Federaciji BiH: Zakona o porezu na dohodak i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. Zakoni su komentarisani i dati su praktični primjeri obračuna poreza i doprinosa, te nezvanično prečišćen i kompiliran Zakon o doprinosima. Imali smo namjeru da se stručni radnici i druga zainteresovana lica upoznaju o ovoj materiji putem Podsjetnika o početku priprema za primjenu pomenutih propisa. U tom cilju, nije suvišno istaknuti da je pred nama vrijeme u kome se trebaju donijeti prateći propisi, organizovati finansijski i računovodstveni poslovi kako kod pravnih i fizičkih lica, tako i kod kontrolnih ogana u poreskim upravama, uvesti što viši nivo elektronske obrade podataka, te na kantonalnom nivou uskladiti zakone o porezima sa odredbama koje sada reguliše federalni Zakon o porezu na dohodak.

Podjeli:

Komentari