ADVOKATURA U BOSNI I HERCEGOVINI

ADVOKATURA U BOSNI I HERCEGOVINI

Priredili Prof. dr Miodrag N. Simović, mr Vladimir M. Simović i Ljubo Todorović
Izdanje: 2008, 271 strane, tvrdi povez
Cijena: Snižena sa 40 KM na 10 KM + PDV - Odobreni rabat 50%
Cijena poslije rabata 5,00 KM + PDV

Brojne izmjene i dopune Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine i značajno posljednje noveliranje Zakona o advokaturi Republike Srpske, kao i izmjene i dopune njihovih pratećih propisa, te jačanje pravosuđa i demokratizacija društva u cjelini u Bosni i Hercegovini u kome advokatura dobiva sve veći značaj, bili su razlog da se pripremi knjiga "Advokatura u Bosni i Hercegovini". Namjera autorâ ove knjige bila je da se: 

  1. ukaže na značaj i ulogu advokature i advokata u Bosni i Hercegovini, i to, prije svega, u kontekstu člana 6 (Pravo na pravično sudenje) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, i 
  2. u jednoj publikaciji nađu kompilirani, neslužbeni prečišćeni tekstovi zakona, statuta, tarifa i drugih pratećih propisa o advokaturi u Bosni i Hercegovini.

U cilju ostvarivanja tih namjera, prof. dr Miodrag Simović i mr Vladimir Simović su u Prvom poglavlju knjige komentarisali rad i učešće advokata u procedurama propisanim odredbama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. U Drugom poglavlju sadržani su prečišćeni i kompilirani tekstovi Zakona o advokaturi Federacije BiH i prateći propisi tog zakona, a u Trećem poglavlju Zakon o advokaturi Republike Srpske i njegovi prateći propisi. Radi ujednačavanja advokatske prakse, ova knjiga treba da posluži ne samo advokatima, advokatskim pripravnicima i stručnim saradnicima u advokatskim kancelarijama, nego i sudijama i tužiocima i drugim pravnim i fizičkim licima koji učestvuju u postupcima pred sudovima.

Podjeli:

Komentari