PRIRUČNIK O POREZIMA I DOPRINOSIMA ZA 2023. GODINU SA IZMJENAMA I DOPUNAMA U TOKU GODINE

PRIRUČNIK O POREZIMA I DOPRINOSIMA ZA 2023. GODINU SA IZMJENAMA I DOPUNAMA U TOKU GODINE

Izdanje:  2023, 1029 strana, tvrdi povez, online izdanje
Cijena:  250,00 KM + PDV

Priručnik sadrži važeće kompilirane i prečišćene propise u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine sa deset kantona, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH na dan 1.1.2023. godine, o porezu na dodatu vrijednost (PDV), porezima na dohodak, porezima građana, porezima na promet nepokretnosti, porezima na dobit preduzeća, doprinosima na platu, naknadama i pregledom stopa. 

U Priručniku za 2023. godinu štampani su kompilirani propisi o uplaćivanju javnih prihoda sa nazivom prihoda, brojevima vrste prihoda, uplatnim brojevima računa kod pripadajućih banaka i brojevima opština i gradova kojim pripadaju javni prihodi na području Bosne i Hercegovine.

Priručnik se ažurira u toku godine izdavanjem dopuna prema zakonodavnoj aktivnosti parlamentarnih skupština Bosne i Hercegovine, entitetskih, kantonalnih skupština i Skupštine Brčko distrikta BiH, te drugih organa koji donose propise iz oblasti poreza i doprinosa. 

Zbog toga je Priručnik neophodan za svakodnevni rad stručnih radnika u privrednim društvima, ustanovama, organima uprave, kod obrtnika, u raznim inspekcijama i svih drugih pravnih i fizičkih lica.
Podjeli:

Komentari