REGISTAR PROPISA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU SA IZMJENAMA I DOPUNAMA U TOKU GODINE

REGISTAR PROPISA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU SA IZMJENAMA I DOPUNAMA U TOKU GODINE

Izdanje:  2023, 1100 strana, meki povez, online izdanje
Cijena:  250,00 KM + PDV

Registar sadrži podatke o svim važećim propisima na dan 1.1.2023. godine u Bosni i Hercegovini na državnom nivou, Federacije BiH sa njenih 10 kantona, u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH. 


Podaci o propisima informišu vas u kome javnom glasilu, u kome broju tog glasila, koje godine i na kojoj strani je objavljen traženi propis. S obzirom da postoje važeći propisi koji su objavljeni u SRBiH, SFRJ, RBiH, FBiH, RS, Brčko Distriktu i državi BiH, bez ovog registra nema efikasnog i zakonitog rada stručnih administrativnih radnika u pravnim licima (preduzećima, ustanovama, udruženjima, organima uprave, sudstvu, kantonalnim organima) i kod samostalnih privrednika.  Izdavač u toku godine kupcima dostavlja izmjene i dopune podataka o propisima u vidu brošure, odnosno online obavještenja.

Podjeli:

Komentari