REGISTAR PROPISA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2003 GODINU SA IZMJENAMA I DOPUNAMA U TOKU GODINE

REGISTAR PROPISA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2003 GODINU SA IZMJENAMA I DOPUNAMA U TOKU GODINE

Priredio: Ljubo Todorović
Izdanje: 2003, 469 strana, meki povez sa PVC koricama za stavljanje izmjena i dopuna u toku godine
Cijena: Tiraž prodat

Registar sadrži podatke o svim važećim propisima na dan 1.1.2003. godine u Bosni i Hercegovini koji se primjenjuju na području Federacije BiH sa njenih 10 kantona, u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH. Pored toga, u Registru za 2003. godinu štampana je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima.
Podaci o propisima informišu vas u kome javnom glasilu, u kome broju tog glasila, koje godine i na kojoj strani je objavljen traženi propis. S obzirom da postoje važeći propisi koji su objavljeni u SRBiH, SFRJ, RBiH, FBiH, RS, Brčko Distriktu i državi BiH, bez ovog registra nema efikasnog i zakonitog rada stručnih administrativnih radnika u pravnim licima (preduzećima, ustanovama, udruženjima, organima uprave, sudstvu, kantonalnim organima) i kod samostalnih privrednika. Autor i izdavač u toku godine kupcima dostavljaju izmjene i dopune propisa.

Podjeli:

Komentari