FINANSIJSKO POSLOVANJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

FINANSIJSKO POSLOVANJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Priredio Ljubo Todorović
Izdanje: 2016, 271 strana, tvrdi povez
Cijena: 55 KM + PDV - Odobreni rabat 27,27%
Cijena poslije rabata 40,00 KM + PDV

Povod za pisanje ove knjige je donosenje i objava novog Zakona o finansijskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). Ovo je treća knjiga sa temom finansijskog poslovanja od istog autora. 
Zakonom se na nov način, a u vezi sa prečišćenom Direktivom 2011/7/EU Evropskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama, uređuje finansijsko poslovanje preduzetnika (privredno društvo i fizičko lice samostalni privrednik) i subjekta javnog prava (ugovorni organ i sektorski ugovorni organ u smislu Zakona o javnim nabavkama); rokovi izvršenja novčanih obaveza i pravne posljedice kašnjenja u plaćanju novčanih obaveza. Pored toga, a u cilju uvođenja većeg stepena likvidnosti i ukupne finansijske discipline kod privrednika i subjekta javnog prava, u Zakonu se uređuje obaveza uprave i nadzornog odbora društva da su u vođenju poslova, dužni preduzeti potrebne mjere, kako bi se osigurala njegova likvidnost ili dostizala adekvatna visina kapitala za obavljanje pune redovne djelatnosti poslovanja. Dakle, Zakon reguliše samo jedan uži dio finansijskog poslovanja i upućuje čitaoca na potrebu korištenja drugih propisa iz te oblasti.
Prema tome, ovaj rad ispunjava sve zahtjeve stručne knjige - priručnika koji ce služiti stručnim radnicima u pravnim i fizičkim licima koji se bave planiranjem, sticanjem i upravljanjem finansijskim sredstvima, naplatom potraživanja i plaćanjem obaveza iz poslovnih transakcija, članovima uprave i nadzornog odbora, te radnicima i advokatima koji učestvuju u parničnom i izvršnom postupku radi naplate potraživanja kao i drugim fizičkim licima koja se bave poslovima finansiranja ili se obrazuju za taj posao.

Podjeli:

Komentari