SUDSKA PRAKSA U KRIVIČNIM PREDMETIMA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE OD 2010. DO 2015. GODINE

SUDSKA PRAKSA U KRIVIČNIM PREDMETIMA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE OD 2010. DO 2015. GODINE

Priredili Akademik prof. dr Miodrag N. Simović i Ermina Dumanjić
Izdanje: 2016, 227 strana, tvrdi povez
Cijena: 60 KM + PDV - Odobreni rabat 50%
Cijena poslije rabata 30,00 KM + PDV

Zbirka prakse Ustavnog suda Bosne i Hercegovine detaljno obrađuje cjelokupnu praksu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u krivičnim predmetima usvojenu u periodu od 2010. do 2015. godine. Zbirka je koncipirana na bazi kratkih, upućujućih stavova i sentenci. U suštini, radi se o ključnim odlomcima iz odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje zainteresovane mogu dovesti do željene prakse. Navedeni odlomci razvrstani su u dva naslova. Prvi je određen prema kriteriju dopustivosti apelacije (član 18. Pravila Ustavnog suda koja su trenutno na snazi, a što je ranije bio član 16), a drugi prema aspektima prava iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Sami naslovi predstavljaju određenu vrstu ključnih rijeci (termini poput „nezavisan sud“, „obrazložena presuda“, „pristup sudu“). Kako bi se dodatno olakšalo korištenje prakse sadržane u ovoj knjizi, napravljen je i abecedni indeks ključnih pojmova, koji predstavlja svojevrsnu dopunu ključnih riječi koje se nalaze u naslovu, i registar prema vrsti krivičnog djela.
Nadamo se da će i ova nova knjiga poslužiti kao koristan osnov za djelotvorniju primjenu konvencijskog prava u praksi sudova u Bosni i Hercegovini. Stoga je namijenjena pravnicima, posebno sudijama, tužiocima, advokatima, ali i studentima prava svih nivoa, te polaznicima poslijediplomskih i doktorskih pravnih studija. Uspješno bavljenje pravom kao profesijom ne može se zamisliti bez dobrog poznavanja konvencijskog prava.

Podjeli:

Komentari