Uredba o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata u RS

Uredba o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata u RS

U "Službenom glasniku RS", broj 30/21 od 6.4.2021. godine objavljena je Uredba o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata koja stupa na snagu 14.4.2021. godine i koju vam doslovno prenosimo.

UREDBA

O ODREĐIVANjU MARŽE KOJA SE PRIMJENjUJE PRILIKOM FORMIRANjA CIJENA NAFTNIH DERIVATA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na teritoriji Republike Srpske određivanjem maksimalnih iznosa marži koje se primjenjuju prilikom formiranja cijena naftnih derivata.

Član 2.

(1) Trgovcima koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima propisuje se maksimalno veleprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litri derivata.

(2) Trgovcima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisuje se maksimalno maloprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litri derivata.

Član 3.

Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ove uredbe vrši Republička uprava za inspekcijske poslove posredstvom republičkog tržišnog inspektora i tržišnog inspektora u jedinicama lokalne samouprave, skladu sa ovlašćenjima propisanim Zakonom o regulisanju cijena i propisom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Član 4.

(1) Novčanom kaznom od 10.000 KM kazniće se za prekršaj trgovac kao privredno društvo ako postupi suprotno odredbi člana 2. ove uredbe.

(2) Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u privrednom društvu novčanom kaznom od 5.000 KM.

(3) Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene izvršenjem prekršaja.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Podjeli:

Komentari