Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH januar 2021.

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH januar 2021.

Prosječne neto i bruto plate

U Federaciji BiH                

U "Službenim novinama Federacije BiH“, broj 5/21 od 20.1.2021. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za novembar 2020. godine i iznosi:

- po zaposlenom za novembar 2020. godine neto plata 966 KM

- po zaposlenom za period septembar – novembar 2020. godine neto plata  962 KM

- po zaposlenom za oktobar 2020. godine bruto plata 1.489 KM.

 

U Republici Srpskoj

U "Službenom glasniku RS", broj 127/20 od 24.12.2020. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto plati i plati nakon oporezivanja - neto plati za novembar 2020. godine i iznosi:

- po zaposlenom za novembar 2020. godine bruto plata 1.503 KM

- po zaposlenom za novembar 2020. godine plata nakon oporezivanja - neto plata  969 KM

- po zaposlenom za period januar - novembar bruto plata  1.481 KM

- po zaposlenom za period januar - novembar plata nakon oporezivanja - neto plata  954 KM.

 

U Bosni i Hercegovini

Na web stranici Agencije za statistiku BiH objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za novembar 2020. godine i iznosi:

- po zaposlenom za novembar 2020. godine bruto plata iznosi  1.493 KM

- po zaposlenom za novembar 2020. godine neto plata iznosi 966 KM.

Podjeli:

Komentari